Diakonie
Naast de gebruikelijke zaken die men als diaconie uitvoert, werken we ook nog met de diaconieën van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk beiden te Emmeloord samen.
Dit samen werken gebeurt voor zaken die we gemeenschappelijk kunnen uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het beleggen van een kinderkerkdienst op bid en dank dag.
Voor de Senioren in de gemeente beleggen we een kerst middag en een reis. Deze reis wordt ieder jaar door een andere diaconie (van deze 3 gemeente) georganiseerd.