Aktiviteiten


Kerst 2005

Dit jaar viel kerst op een zondag en dat betekend: 2 diensten. Besloten was om de 2e dienst om te toveren tot een gezinsdienst voor de allerkleinsten tot de senioren in de gemeente. Samen met voorganger Br. Siebenga hebben de jeugd van JV NIEK die in Marknesse kerken geprobeerd om de dienst voor te bereiden. Na een globale brainstorm waren ze al een heel eind op weg en begon de dienst al wat vorm aan te nemen. Toen de globale opzet van de liturgie klaar was heeft de oudercommissie er nog een strikje omgedaan en samen met Br. Siebenga de liturgie afgemaakt.
In deze dienst zijn er ook foto's gemaakt. klik hier voor de foto's.


Terugblik 60 jarig jubileumweekend

Het zit er al weer op. Het feestelijke weekend is voorbij.
De stemming zat er vrijdagavond vanaf 6 uur al helemaal in. De eerste ballonnen ontglipten om hun tocht naar boven vroegtijdig in te zetten. Ook omwonenden reageerden later dat het een prachtig gezicht was om te zien hoe we met elkaar de veelkleurige ballonen nakeken.
En dan was er eten. Een speciaal stampotcomité deed er alles aan om de hongerige magen te vullen. Er was ruim voldoende, zodat een aantal gemeenteleden nog geruime tijd de restanten zuurkool voorgeschoteld zullen krijgen.
De feestavond werd ingezet met het bekijken van een interview met memoires van enkele leden uit de beginperiode van onze kerk. Voorzien van diverse anekdotes werd de sfeer geschetst van de opbouwperiode. De avond werd verder ingevuld met liedjes, stukjes en quizzen, waarbij onze kennis op de proef werd gesteld. De avond werd in goede harmonie afgesloten met een hapje en een drankje.
Op zaterdagmiddag hebben we naast eigen gemeenteleden bijna 25 bezoekers in ons kerkgebouw mogen verwelkomen. Een goede trekker hiervoor waren de foto’s van de Marknesser kerken. Eenmaal binnen konden we onze gasten informeren over wie wij zijn en wat we doen aan de hand van foto’s van gemeenteactiviteiten en een inderhaast in elkaar gezette folder. En dit alles onder het genot van een kop koffie met een plakje cake. Onder de gasten was zelfs de pers vertegenwoordigd. Een prima manier om iets aan PR te doen. Mede door het mooie weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag.
Het weekend monde uit in een herdenkingsdienst op zondagmorgen waarbij br. Siebenga de onthulling van een groot geheim belichtte. Een onthulling die in de afgelopen 60 jaar merkbaar is geweest. Deze dienst werd muzikaal opgeluisterd door diverse gemeenteleden. Het was fijn dat ook diverse genodigden gehoor hadden gegeven aan de oproep om deze dienst van lof en dankbaarheid met ons mee te vieren. Na de dienst werd de brochure ‘Een Terugblik’ uitgedeeld, waarin hoogte- en dieptepunten en belangrijke momenten uit de laatste 60 jaar (ned) gereformeerde kerkgeschiedenis op een rij waren gezet door br. G.W. Kamp. Na koffie met gebak hebben we met elkaar de Heer geprezen in een samenzang. De kerkzaal werd vervolgens voor de zoveelste keer dit weekend anders ingericht ter voorbereiding op de afsluitende broodmaaltijd, waarbij ook de familie Zuidhof en ds Stuij aanschoven.
Terugkijkend op dit weekend staat dankbaarheid ver bovenaan. Vele gemeenteleden hebben zich allen op met hun eigen talenten ingezet om van dit weekend iets moois te maken. Geen inspanning was te veel. Het beeld wat bij onze gasten achterblijft is het beeld van de sfeer van een groot gezin, een warme familie. Deze saamhorigheid biedt energie om ook in de toekomst als gemeente stand te houden en onze Vader niet in de weg te lopen bij de verder onthulling van zijn geheim.

klik hier voor de foto's